KAFY.home
Kafy.home
01 / 01
Тел: 0877 233 864
Kafyhome.com

Услуги

Нашите Услуги

Проектиране идеен и работен проект.

Това е началната фаза на проекта. Тук ние създаваме функционално разпределение на пространството, визия, ергономия, видове материали и цветово усещане. Предлагаме на клиента 3D-пространствена визуализация от която той може да добие ясна представа за проекта. След одобрение на проекта от клиента, работата ни продължава с изготвянето на работни чертежи за реализирането му.

Планиране и бюджетиране на проекта.

Тази част е много важна за клиента, на този етап когато имаме одобрение на идейния проект и работни чертежи , можем да направим и бюджет който да ни помогне при разпределянето на отделените средства за ремонт. След като видим каква е общата стойност на проекта , можем съответно да намалим или увеличим бюджета спрямо финансите Ви. Имате възможност да изпълните проекта на етапи, да го промените като изберете по-евтини или различни материали. Също можем да влияем на бюджета и с избора на подизпълнители.

Реализиране на проекта.

Когато сме готови със стъпка едно и две, започваме реализирането на проекта. Правим предварителен линеен график на ремонтните дейности които предстоят. Координираме го с подизпълнители и доставчици, така получаваме крайна дата за завършване на проекта.